Những tính năng nổi bật của phần mềm Unesco

null

Kế toán vốn bằng tiền

Theo dõi thu chi cho từng quỹ, loại tiền gửi ngân hàng, tiền tệ cho tiền tại qu, cho biết ngay số dư tức thời tại mọi thời điểm,…Xem thêm »
null

Kế toán vật tư hàng hoá

Cho phép lựa chọn các phương pháp xuất kho, tự động xuất kho giá vốn hàng bán…Xem thêm »
null

Kế toán tài sản cố định

Danh sách tài sản cố định được theo dõi với dạng hình cây; trích khấu hao tài sản cố định tự động…Xem thêm »

Giới thiệu về phần mềm Unesco

Với giao diện tiếng Việt thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, phần mềm kế toán Unesco sẽ giúp bạn xử lý nhanh các nghiệp vụ kế toán như: kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định, kế toán công nợ, kế toán bán hàng...

Hình ảnh phần mềm Unesco